Có 1 kết quả :

Sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai”: Giấc mơ hóa Rồng

Sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai”: Giấc mơ hóa Rồng

SVVN - “Việt Nam hôm nay và ngày mai” – một quyển sách viết về đất nước Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều từ nhiều lĩnh vực. Sau cùng, quyển sách phát đi thông điệp về việc đưa ra các ý tưởng để góp phần thúc đẩy đất nước phát triển hơn, đặc biệt là trong giai đoạn biến động và đổi mới.