Có 1 kết quả :

Chăm sóc sức khỏe ban đầu trong thời đại y học hệ gen

Chăm sóc sức khỏe ban đầu trong thời đại y học hệ gen

SVVN - Hơn 400 bác sĩ, nhà nghiên cứu đã có buổi thảo luận các vấn đề về y học hệ gen, chăm sóc sức khỏe ban đầu thế hệ gen, các xu thế dịch chuyển trong y học, xét nghiệm hệ gen... tại Hội thảo Khoa học chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe ban đầu trong thời đại y học hệ gen”.