Thế giới không có động vật sẽ như thế nào?

Nếu tất cả động vật biến mất, con người sẽ phải chuyển sang ăn chay. Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao do sở thú, vườn quốc gia... đóng cửa.