Anh Nguyễn Đình Huy làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội

SVVN - Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã diễn ra, với sự tham gia của 176 đại biểu. Anh Nguyễn Đình Huy được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên khoá mới.

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP. Hà Nội và Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô là lãnh đạo các khoa, phòng, ban, viện trong trường...

Anh Nguyễn Đình Huy làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội ảnh 1

Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội ra mắt Đại hội.

Nêu cao tinh thần “Đoàn kết – Hội nhập – Sáng tạo – Bền vững”, phát huy vai trò chủ thể trong mọi hoạt động, tự tin hội nhập, kiến tạo tương lai, góp phần xây dựng nhà trường, Thủ đô và đất nước văn minh, hiện đại và phát triển, Đại hội hy vọng mỗi đại biểu sẽ mang đến cho sinh viên khí thế và tinh thần quyết tâm của Đại hội, của diễn đàn sinh viên, tổ chức và động viên hội viên, sinh viên toàn trường thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người sinh viên Xây dựng, sẵn sàng bước vào cơ chế tự chủ toàn diện của nhà trường.

Anh Nguyễn Đình Huy làm Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội ảnh 2

27 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội khoá XX.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành hội Sinh viên trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2023 trình Đại hội; thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2025 với 10 chỉ tiêu cơ bản và chương trình công tác.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã thống nhất hiệp thương bầu 27 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khoá XX, đồng thời cũng đã hiệp thương bầu 4 anh, chị giữ các chức danh chủ chốt: Anh Nguyễn Đình Huy - Chủ tịch Hội Sinh viên trường khoá XX; các Phó Chủ tịch gồm: anh Nguyễn Quang Kiên, anh Ngô Văn Tú, anh Vũ Đức Hoàng.

Tin liên quan