Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên TP. Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Anh Nguyễn Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội

SVVN - Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá VIII lần thứ nhất đã hiệp thương bầu anh Nguyễn Tiến Hưng giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội khoá mới.
Anh Nguyễn Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 1
Anh Nguyễn Tiến Hưng giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội ảnh 2
Tin liên quan