Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá

SVVN - Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá khoá III, lần thứ nhất đã hiệp thương bầu 7 anh, chị tham gia Ban Thư ký; hiệp thương bầu chị Phùng Tố Linh giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, nhiệm kỳ mới.
Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá ảnh 2Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá ảnh 3
Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá ảnh 4
Chân dung Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hoá ảnh 5
Tin liên quan