Có 4 kết quả :

Ông Travis Stewart – Phó Tổng Giám đốc của Egroup (đơn vị chủ quản của Apax English)

Đâu là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến bạo lực học đường?

SVVN - Tham gia khách mời của chương trình tọa đàm "Bạo lực học đường" do báo Tiền phong tổ chức, ông Travis Stewart –  Phó Tổng Giám đốc của Egroup (đơn vị chủ quản của Apax English) cho rằng: “Có nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học đường, nhưng nguyên nhân chính vẫn là sự bỏ bê của người lớn. Những bạn nhỏ phải chịu sự thờ ơ từ người xung quanh thường có hành vi tiêu cực nhằm tìm kiếm sự chú ý”.