Chân dung tân Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên

SVVN - Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khóa IV. Chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên được hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá mới.
Chân dung tân Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ảnh 1
Chân dung tân Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Chân dung tân Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ảnh 3
Tin liên quan