Chị Phạm Thị Thu Hiền làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên

SVVN - Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV đã hiệp thương bầu chị Phạm Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khoá mới.

Chiều ngày 27/10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2023 - 2028, khai mạc với sự tham dự của 270 đại biểu đại diện cho gần 30.000 hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh.

Trong phiên thứ nhất, Đại hội hiệp thương bầu chị Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chị Phạm Thị Thu Hiền làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ảnh 1

Chân dung tân Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hiền.

Chị Phạm Thị Thu Hiền (34 tuổi) là Thạc sĩ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, Chị Phạm Thị Thu Hiền là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khóa IV gồm 33 anh, chị; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá IV gồm 5 anh, chị; hiệp thương bầu 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI.

Bên cạnh đó, tại Đại hội trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Ngoài chị Phạm Thị Thu Hiền, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cũng hiệp thương bầu 3 Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá IV, gồm: Chị Nguyễn Thị Mai Anh; anh Lê Văn Hiếu; anh Đoàn Đức Chung.

Tin liên quan