Có 1193 kết quả :

Công bố quyết định của Bộ Quốc phòng quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương

Công bố quyết định của Bộ Quốc phòng quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương

SVVN - Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4, khẳng định, việc tổ chức lại các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng nhằm từng bước xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.