Có 1086 kết quả :

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

SVVN - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành kiểm tra tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
'Dư luận đồng tình xử nghiêm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực'

'Dư luận đồng tình xử nghiêm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực'

SVVN - Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, khi điều tra dư luận xã hội, trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công, quản lý phụ trách. Phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút...
Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng: Tiếp tục tham mưu, hoàn thành đề án lựa chọn, trọng dụng cán bộ có bản lĩnh

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng: Tiếp tục tham mưu, hoàn thành đề án lựa chọn, trọng dụng cán bộ có bản lĩnh

SVVN - Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Ban Tổ chức T.Ư cần tiếp tục tham mưu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024, trong đó đề án trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội, cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.