Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào

SVVN - Theo anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cần đặc biệt quan tâm việc đặt sinh viên ở vị trí chủ thể, là lực lượng sáng tạo thông điệp và thiết kế hoạt động để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào.

Sáng ngày 27/10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức diễn ra phiên trọng thể.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV.

Dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo các ban, ngành và 270 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 30.000 sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 2
Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 3Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 4

Đại hội có sự tham gia của 270 đại biểu là cán bộ, hội viên, sinh viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 30.000 sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên là diễn đàn quan trọng phát huy tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và trí tuệ của 270 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể sinh viên tỉnh trong việc đánh giá kết quả công tác Hội khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo, hỗ trợ sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, xung kích, tình nguyện, hội nhập và sáng tạo, vì sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên đã trải qua những năm đặc biệt đối với tỉnh nhà cũng như khu vực miền núi phía Bắc và toàn quốc. Đây là giai đoạn có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen cùng những thách thức, khó khăn, nhất là tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 5

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận, tỉnh Thái Nguyên đã và đang là một trong những địa phương đi tiên phong trong công tác "chuyển đổi số" trên cả 3 lĩnh vực (Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số), tạo tác động tích cực, toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp, nỗ lực không nhỏ của các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Kết nối 'Sinh viên 5 tốt' với doanh nghiệp

Để Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Hội, hội viên, sinh viên tỉnh Thái Nguyên cần có những mô hình, giải pháp giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật; tăng cường các hoạt động giao lưu, đoàn kết, tập hợp và chăm lo cho sinh viên các dân tộc thiểu số, nghiên cứu các sân chơi đặc thù về tìm hiểu và phát huy bản sắc văn hoá, khơi dậy lòng yêu nước gắn liền với niềm tự hào dân tộc trong sinh viên.

Đặc biệt, phong trào 'Sinh viên 5 tốt' cần được lan toả, triển khai sâu rộng đến sinh viên toàn tỉnh. Trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp gắn với từng tiêu chí của danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên tỉnh cần đặc biệt quan tâm việc đặt sinh viên ở vị trí chủ thể, là lực lượng sáng tạo thông điệp và thiết kế hoạt động để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào. “Đặc biệt, phong trào 'Sinh viên 5 tốt' cần được lan toả, triển khai sâu rộng đến sinh viên toàn tỉnh. Trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp gắn với từng tiêu chí của danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt'.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp bộ Hội tỉnh Thái Nguyên cần đầu tư thêm cho việc tìm và ứng dụng các giải pháp nhằm kết nối phong trào với doanh nghiệp, xã hội; phát huy 'Sinh viên 5 tốt' sau tuyên dương, đưa sinh viên đạt danh hiệu trở lại đồng hành, hỗ trợ sinh viên khác đạt danh hiệu. Có như vậy, phong trào 'Sinh viên 5 tốt' mới thực hiện được sứ mệnh xây dựng môi trường phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân cho sinh viên”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 6

Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên ra mắt tại Đại hội.

Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng đề nghị các cấp bộ Hội cần chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác giáo dục, định hướng lối sống cho sinh viên. Ngoài ra, Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên cần tích cực đầu tư các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện, từ đó mở ra những cơ hội cho hội viên, sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 7

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại Đại hội.

Xây lý tưởng, hoài bão, ước mơ

Tại Đại hội, ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên đã khen ngợi thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội Sinh viên tỉnh thời gian qua. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Sinh viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thời gian tới.

“Sinh viên Thái Nguyên phải có lý tưởng, hoài bão, ước mơ. Nếu không có lý tưởng, cuộc đời con người sẽ luẩn quẩn, nếu không có mục đích, học cũng không tới, chưa nói đến khởi nghiệp sau này. Vì thế, mỗi sinh viên hãy nêu cao hoài bão, ước mơ. Hội Sinh viên tỉnh phải làm tốt vai trò cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp. Đặc biệt, cần xác định xây dựng Hội Sinh viên là bước đầu tiên, một tiền đề quan trọng để phát triển Đảng”, ông Phạm Hoàng Sơn nói.

Đặt sinh viên ở vị trí chủ thể để tạo ra sức thu hút tự thân cho phong trào ảnh 8

Các đại biểu tham quan triển lãm sáng tạo của sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khóa IV gồm 33 anh, chị; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá IV gồm 5 anh, chị; hiệp thương bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Chị Phạm Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên khoá IV.

Tin liên quan