Có 4 kết quả :

Ảnh minh họa: Internet

'Đòn chí mạng' của gái quán cà phê võng khiến chồng tôi mặt cắt không giọt máu

SVVN - Cô gái trẻ đến tận nhà tôi tố chồng tôi hứa sang đất cất nhà cho cô, thề bồi với cô là sẽ bỏ vợ để cưới cô về sống chung nên cô mới chịu giữ cái thai lại để đẻ. Vậy mà đến nay bụng cô đã đội áo lồ lộ không giấu nổi, còn chồng tôi lần lữa có ý định "quất ngựa truy phong"?