Giảng viên đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên

SVVN - Trình độ đào tạo tối thiểu của chức danh giảng viên là phải có bằng thạc sĩ trở lên, có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Trước đó, quy định ở nội dung này chỉ yêu cầu bằng đại học trở lên.

Bộ GD - ĐT vừa ban hành thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Đây là thông tư được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với Luật Giáo dục Đại học sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2019) và thông tư có hiệu lực từ ngày 12/12/2020.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học công lập (đại học, học viện, trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) sẽ có đến 4 chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy là: Trợ giảng (hạng III) - Mã số V.07.01.23; Giảng viên (hạng III) - Mã số V.07.01.03; Giảng viên chính (hạng II) - Mã số V.07.01.02; Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số V.07.01.01.

Nhiệm vụ của Trợ giảng là hỗ trợ Giảng viên, Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập, chấm bài; học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn; tham gia công tác quản lý, đoàn thể…

Yêu cầu về trình độ đào tạo của Trợ giảng là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy. Đây là trình độ giống như với chức danh Giảng viên theo quy định hiện hành (sắp hết hiệu lực).

Giảng viên đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên ảnh 1 Trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Bộ GD - ĐT quy định lần này không yêu cầu Giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Bên cạnh đó, chức danh Trợ giảng nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), có vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ phù hợp thì sẽ được thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Một điểm đáng chú trong thông tư lần này là trình độ đào tạo tối thiểu của chức danh Giảng viên là phải có bằng thạc sĩ trở lên, có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Trước đó, quy định ở nội dung này chỉ yêu cầu bằng đại học trở lên.

Trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Bộ GD - ĐT quy định lần này không yêu cầu giảng viên phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, nhưng yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên, Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp tương ứng với các chức danh Giảng viên (hạng III), Giảng viên chính (hạng II), Giảng viên cao cấp (hạng I).

Thông tư cũng không yêu cầu giảng viên đại học (kể cả các trợ giảng) phải có các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, mà chỉ quy định có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ, phù hợp với từng chức danh.

Về cách xếp lương, Thông tư của Bộ GD - ĐT cũng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong trường đại học công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 - 8,00; Giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 - 6,78; Giảng viên (hạng III), trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 - 4,98.

Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm