Có 1 kết quả :

Zoom mua lại Keybase

Zoom mua lại Keybase

SVVN - Thông qua thương vụ này, việc sở hữu thêm đội ngũ kỹ sư chuyên về bảo mật và mã hóa sẽ giúp Zoom tăng tốc kế hoạch phát triển mã hóa đầu cuối, bắt kịp tốc độ tăng trưởng hiện nay.