Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023

SVVN - Trong Tháng Thanh niên năm 2023, với chủ đề "Tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số", tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã chung sức góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao nhiều mặt đời sống. 

Thành Đoàn Hà Nội vừa có báo cáo tổng kết thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023. Theo đó, Tháng Thanh niên năm 2023, với chủ đề "Tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số", Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 1

Tháng Thanh niên năm 2023 được Thành Đoàn Hà Nội tổ chức triển khai từ cuối tháng Hai đến hết tháng Ba.

Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực, tạo dấu ấn và lan toả trong xã hội, được các cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành quan tâm, tạo điều kiện, ghi nhận; sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực xã hội trong việc triển khai hoạt động.

Các cơ sở Đoàn đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường tính chủ động, phối hợp và huy động nguồn lực, lực lượng tham gia các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ gắn với đặc thù, chuyên môn của đơn vị; phát huy được tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ để triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình đã đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 2

Hoạt động chăm lo sức khoẻ hỗ trợ người dân khó khăn được triển khai đồng bộ.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã có những công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực trong việc giải quyết một số vấn đề về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh trật tự đô thị, nâng cao ý thức của người dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo Thành Đoàn Hà Nội, Tháng Thanh niên năm 2023, vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ Thủ đô và các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã được phát huy, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 3

Công tác chuyển đổi số được triển khai.

Các cấp bộ Đoàn ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động, công việc của Tháng Thanh niên, đặc biệt trong công tác quản lý đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ triển khai sử dụng ứng dụng VNeID và sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử…

Tháng Thanh niên năm 2023 được các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội triển khai từ cuối tháng Ha đến hết tháng Ba và đạt được nhiều kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực đã tạo dấu ấn và lan tỏa trong xã hội, được các cấp, ngành ghi nhận. Một số kết quả nổi bật, như: Số lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện là 143.561 người; số người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số là 126.304 người. Đặc biệt, đã có 631 công trình thanh niên được thực hiện, với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng…

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 4

Công tác chăm sóc sức khoẻ y tế cho người già.

Xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số”, 579 “Tổ chuyển đổi số cộng đồng” của Đoàn Thanh niên thành phố hoạt động tích cực và được đánh giá là lực lượng nòng cốt, góp phần giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số. Đến nay, hơn 9.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ người dân, 64.992 lượt hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và dịch vụ công…

Những con số ấn tượng của tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên 2023 ảnh 5

Nhiều công trình thanh niên được hoàn thành đúng kế hoạch.

Cũng trong Tháng Thanh niên, số công trình thanh niên thực hiện (tính đến cấp cơ sở) là 631; với tổng giá trị gần 14 tỉ đồng. Số suất quà, học bổng được tổ chức Đoàn, Hội, Đội trao trong Tháng Thanh niên là 642, tổng giá trị là 491 triệu đồng.

Trong Tháng Thanh niên, toàn Đoàn kết nạp mới 15.059 đoàn viên; giới thiệu 595 đoàn viên mới cho Đảng kết nạp; 416 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Tin liên quan