Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2023

Những dấu ấn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2023 của thanh niên Công an

SVVN - Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2023, đã để lại nhiều dấu ấn tuổi trẻ Công an nhân dân.
Những dấu ấn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2023 của thanh niên Công an ảnh 1
Những dấu ấn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2023 của thanh niên Công an ảnh 2
Những dấu ấn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2023 của thanh niên Công an ảnh 3
Những dấu ấn trong Chiến dịch tình nguyện Hè 2023 của thanh niên Công an ảnh 4
Tin liên quan