Có 1 kết quả :

Phá sản kế hoạch di dời trường đại học ra ngoại thành

Phá sản kế hoạch di dời trường đại học ra ngoại thành

SVVN - Năm 2006, Thủ tướng Chỉnh phủ ra quyết định quy hoạch các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Theo đó, các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội và TP. HCM đang có trụ sở tại các quận trung tâm phải chuyển ra ngoại thành, nhưng đến nay chỉ có 1 - 2 trường di dời ra ngoại thành.