Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên, giai đoạn 2023 – 2028

SVVN - Tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên, giai đoạn 2023 – 2028, gồm 7 thành viên.
Ra mắt Hội đồng tư vấn, đồng hành với sinh viên, giai đoạn 2023 – 2028 ảnh 1
Tin liên quan