Có 5 kết quả :

'Phụ nữ, đừng để ai nói mình hết thời' và cú tát của Dương Tử Quỳnh

'Phụ nữ, đừng để ai nói mình hết thời' và cú tát của Dương Tử Quỳnh

SVVN - Thông điệp của Dương Tử Quỳnh nêu rõ tầm quan trọng của việc bạn biết mình là ai, muốn gì. Trong tình huống xấu nhất, việc nội tâm hóa chủ nghĩa phân biệt tuổi tác khiến phụ nữ sao nhãng sứ mệnh của họ, từ bỏ giấc mơ nghề nghiệp. Đó là lý do câu nói của đả nữ châu Á truyền cảm hứng mạnh.