Có 1 kết quả :

Lan tỏa ý thức 'sống xanh' và tiếp sức cho trẻ em vùng cao

Lan tỏa ý thức 'sống xanh' và tiếp sức cho trẻ em vùng cao

SVVN - Chương trình 'Đổi sách lấy cây' lần thứ 6 đã chính thức phát động, với hơn 30 điểm quy đổi tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài thông điệp bảo vệ môi trường, đây còn là cơ hội cho những bạn tình nguyện viên tham gia giúp đỡ, tác động tích cực đến nhận thức của cộng đồng.