Có 8 kết quả :

Thoát nghèo sao được nhỉ?

Thoát nghèo sao được nhỉ?

SVVN - Năm nay Táo Việt lên chầu sớm lắm. Ngọc Hoàng lấy làm ngạc nhiên hỏi: Mọi năm ta thường thấy người luôn chầu suất áp chót. Nhiều năm trường diễn thế, ta hỏi thì ngươi bảo do tắc đường. Năm nay chầu sớm thế, liệu có phải đường thông hè thoáng, đi lại thuận lợi hơn?