Có 1 kết quả :

Đào tạo để góp phần khẳng định vị trí người thầy

Đào tạo để góp phần khẳng định vị trí người thầy

SVVN - Người trẻ ngày nay cần phải được học cách tiếp nhận, chọn lọc, đánh giá và sử dụng thông tin một cách thông minh và khôn ngoan, nhờ đó có thể sống một cuộc đời thực sự trong một thế giới đang bị ảo hoá ngày càng nhiều. Người trẻ ngày nay cần những người thầy thế hệ mới.