Có 1 kết quả :

Chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt”

Chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt”

SVVN - Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia – T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã phát động tổ chức cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” nhằm lan toả, chia sẻ những giá trị tích cực đến với mọi người.