Có 2 kết quả :

Mang yêu thương đến trẻ em vùng cao tỉnh Lâm Đồng

Mang yêu thương đến trẻ em vùng cao tỉnh Lâm Đồng

SVVN - Ra đời từ ngày 1/6/2023, 'Dự án cho em' đã có nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và khuyết tật. Tính đến nay, 'Dự án cho em' đã có 17 thành viên, hơn 130 cộng tác viên và thực hiện được 21 “trạm”, hỗ trợ hơn 1.300 em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, với tổng kinh phí gần 320 triệu đồng.