Có 4 kết quả :

Ericsson 'tham chiến' lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam

Ericsson 'tham chiến' lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam

Ông Denis Brunetti - Phó Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam cho biết, ngoài lĩnh vực viễn thông, Ericsson sẽ nhảy vào lĩnh vực truyền hình bằng việc cung cấp chuỗi giá trị từ cung cấp nội dung, sáng tạo nội dung, quản lý và phân phối tới người tiêu dùng.