Có 2 kết quả :

Nghiên cứu về sự chuyển dịch phương thức học tập của sinh viên trong mùa dịch

Nghiên cứu về sự chuyển dịch phương thức học tập của sinh viên trong mùa dịch

SVVN - Với đề tài “Sự chuyển dịch của phương thức học tập với sinh viên Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 và ảnh hưởng của dịch COVID-19”, nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân bao gồm: Trần Quế Nhi, La Gia Long, Doãn Hà My, Vũ Tiến Đức đã xuất sắc giành giải Ba trong lĩnh vực Giáo dục tại “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka năm 2021”.