Có 2 kết quả :

Chưa bao giờ là muộn để cố gắng

Chưa bao giờ là muộn để cố gắng

SVVN - Từng hoài nghi về bản thân, không biết mình phù hợp với ngành học gì, Hồ Thị Minh Châu (sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã chinh phục những trở ngại, tự tin hơn trên con đường tìm ra thế mạnh của mình.