Có 3 kết quả :

Đã qua thời học tài thi phận

Đã qua thời học tài thi phận

SVVN - Là kỳ thi lớn nhất trong 3 năm học THPT nhưng đến nay, với nhiều phương thức xét tuyển đại học, kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn cam go, “một mất một còn” như trước đây.