Có 1 kết quả :

Chủ động trải nghiệm khi còn trên giảng đường

Chủ động trải nghiệm khi còn trên giảng đường

SVVN - Chủ động tìm kiếm công việc làm thêm để ứng dụng kiến thức được học ở trường vào thực tế và ngược lại, tích lũy kinh nghiệm để phục vụ cho ngành học và định hướng tương lai tốt hơn là những gì mà nhiều bạn sinh viên đang hướng đến hiện nay.