Có 11 kết quả :

Ông Jitendra Sharman (giữa) đại diện Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế đọc Tuyên bố về tình trạng vi phạm leo thang tại biển Đông. Ảnh: Bình Giang

Việt Nam kiện Trung Quốc ở tòa nào cũng ủng hộ

SVVN - Việt Nam có bằng chứng lịch sử và pháp lý đủ mạnh để có thể hy vọng thắng nếu kiện ra tòa án quốc tế vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho Việt Nam.