Có 8 kết quả :

Đền Quán Thánh - sai lạc nghiêm trọng

Đền Quán Thánh - sai lạc nghiêm trọng

SVVN - Việc bất cẩn trong chú thích và giới thiệu tại đền Quán Thánh, Hà Nội, đã tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phổ cập kiến thức, giới thiệu du lịch cũng như các nghiên cứu liên quan đến di tích lịch sử văn hóa trọng điểm này.
Xót xa di tích quốc gia hoang phế giữa lòng thủ đô

Xót xa di tích quốc gia hoang phế giữa lòng thủ đô

Lăng đá quận công Phạm Mẫn Trực - di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia từ năm 1964 là một trong những di tích hiếm hoi được kết cấu hoàn toàn bằng đá với những bức phù điêu đặc trưng cho nghệ thuật điêu khắc đầu thế kỷ 18.