Có 2 kết quả :

Khi còn trẻ cứ cống hiến hết mình

Khi còn trẻ cứ cống hiến hết mình

SVVN - Nguyễn Trường Duy (năm thứ tư, ngành Quản lý Nhà nước, Học viện Cán bộ TP. HCM) liên tiếp đạt danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu” của trường. Ngoài ra, Trường Duy còn là Phó Bí thư Liên Chi đoàn ngành Quản lý Nhà nước, Lớp trưởng kiêm Bí thư Chi đoàn K2F-QLNN.