Có 5 kết quả :

Nhịp đập Olympic ngày 25-7

Nhịp đập Olympic ngày 25-7

TP - Theo công bố từ BTC, nội dung súng ngắn 10m hơi nữ mà Lê Thị Hoàng Ngọc của Việt Nam thi đấu có 55 VĐV góp mặt, trong khi nội dung 25m súng ngắn tự chọn của Ngọc có 57 VĐV tranh tài. Còn nội dung 50m súng ngắn tự chọn của Hoàng Xuân Vinh có 38 xạ thủ đăng ký.