Có 1 kết quả :

Tổ chức Đoàn trong thời gian tới sẽ ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng

Tổ chức Đoàn trong thời gian tới sẽ ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng

SVVN - Đó là những ý kiến của các đại biểu là các cán bộ Đoàn, cựu cán bộ Đoàn, Hội, Đội; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã chia sẻ tại Hội thảo khoa học “Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam”, được tổ chức tại TP. HCM mới đây.