Có 2 kết quả :

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên: TPHCM đang tập trung xử lý các tồn tại…

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên: TPHCM đang tập trung xử lý các tồn tại…

SVVN - Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM đang tập trung xử lý các vấn đề tồn tại và đang rà soát, thống kê toàn bộ những việc thuộc thẩm quyền để xử lý ngay trên tinh thần làm cái nào ra cái đó, sai đến đâu sửa đến đó, sai mức độ nào xử lý mức độ đó một cách khách quan, công minh và trong sáng.