Có 2 kết quả :

Sôi nổi vòng Chung kết phần thi Đội tuyển, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sôi nổi vòng Chung kết phần thi Đội tuyển, Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

SVVN - Tối ngày 4/6, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM đã diễn ra vòng Chung kết phần thi Đội tuyển của Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh 'Ánh sáng thời đại' lần thứ 11, năm 2024. Đây là cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ TP. HCM nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống và công tác.
Khai mạc Hội thi 'Ánh sáng thời đại'

Khai mạc Hội thi 'Ánh sáng thời đại'

SVVN - Hình thức thi được đổi mới theo hướng tập trung vào chất lượng với các phần mềm thi cải tiến, ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường tính kịch tính, kết hợp giữa kiến thức và lý luận giúp các đội tuyển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...