Có 2 kết quả :

Chị Phan Ngọc Đoan Trang được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TP. Thủ Đức

Chị Phan Ngọc Đoan Trang được bầu giữ chức Bí thư Đoàn TP. Thủ Đức

SVVN - Đại hội Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Thủ Đức (TP. HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 42 anh, chị. Trong đó, trong đó chị Phan Ngọc Đoan Trang được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn TP. Thủ Đức, khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.