Có 2 kết quả :

Minh họa: DAD

Bỗng dưng "ở tù"

Nhiều người thân, khách hàng của ông D. gọi vào số điện thoại vốn trước kia ông này dùng thì được một người đàn ông bắt máy rồi cho biết: “Ông D. bị công an bắt rồi…”.