Có 2 kết quả :

Bữa cơm xen lẫn bụi của phu đá giữa vách núi. Ảnh: Q.N

Mạng phu đá giá 80 triệu đồng

SVVN - Không hợp đồng lao động, không bảo hiểm xã hội, khi thiệt mạng chủ mỏ đền cho mỗi nạn nhân từ 80 - 150 triệu đồng, gia đình viết giấy cam kết không kiện cáo là xong đời phu đá. Họ ra đi để lại vợ góa và đàn con côi cút, nheo nhóc.