Có 3 kết quả :

‘Tuổi trẻ là phải năng nổ, phải cống hiến’

‘Tuổi trẻ là phải năng nổ, phải cống hiến’

SVVN - Hà Quý Tân (sinh năm 2000) vừa vinh dự nhận bảo trợ Tài năng trẻ ở lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP. HCM năm 2023. Đây là giải thưởng dành cho các tài năng trẻ không quá 30 tuổi, có thành tích xuất sắc ở lĩnh vực đang hoạt động và có nhiều cống hiến cho cộng đồng, xã hội.