Có 2 kết quả :

Cô gái Vĩnh Phúc 2 lần giành học bổng toàn phần nhờ tính hơn thua

Cô gái Vĩnh Phúc 2 lần giành học bổng toàn phần nhờ tính hơn thua

SVVN - Ngọc Hoa cho rằng, mặt tốt của việc hơn thua, không muốn kém người khác là dám cạnh tranh, cũng là động lực để cố gắng, nỗ lực hơn trong cuộc sống. Nhờ hiểu rõ tính cách này của bản thân, cô đã giành được học bổng toàn phần bậc cử nhân tại Đài Loan và học bổng toàn phần thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu.