Có 1 kết quả :

Góc nhìn mới về ‘tiêu chuẩn ngoại hình’

Góc nhìn mới về ‘tiêu chuẩn ngoại hình’

SVVN - Với mong muốn thay đổi góc nhìn về “thúc đẩy bình đẳng giới trong các tiêu chuẩn về ngoại hình”, talkshow MÁC, diễn ra mới đây đã nhận diện những định kiến giới phổ biến cũng như cách ứng xử phù hợp cho các bạn trẻ khi bị gắn “mác”.