Có 2 kết quả :

Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 'Tham gia Đoàn - Hội để thay đổi bản thân'

Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 'Tham gia Đoàn - Hội để thay đổi bản thân'

SVVN - Hoàng Anh Đức - sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn là Phó Chủ tịch Hội sinh viên kiêm Trưởng ban Phát triển khối Liên chi Hội và Tổ trưởng Tổ sinh viên 5 tốt Hội Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Từ một người sống khép kín, ít tham gia các hoạt động tập thể, Anh Đức muốn được học hỏi và khám phá nên chọn Hội Sinh viên để thay đổi bản thân trở nên tích cực hơn.