Có 1 kết quả :

TP. HCM sẽ xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh dự thi

TP. HCM sẽ xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh dự thi

SVVN - Các biện pháp "5K" sẽ luôn được đảm bảo tại khu vực thi, trang bị đầy đủ nước rửa tay, sát khuẩn. Mỗi điểm thi sẽ bố trí lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và cán bộ coi thi để đảm bảo không xảy ra ùn tắc, tụ tập đông tại các điểm thi.