Có 2 kết quả :

Những người trẻ với dự án về ‘cải lương thể nghiệm’

Những người trẻ với dự án về ‘cải lương thể nghiệm’

SVVN - ‘Đợi Kiều’ là dự án cải lương thể nghiệm độc diễn, được cải biên từ kiệt tác ‘Truyện Kiều’ của Đại thi hào Nguyễn Du. Vở diễn nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là loại hình nghệ thuật cải lương đến khán giả đương đại, khuyến khích thử nghiệm và sáng tạo.