Có 10 kết quả :

Kỳ quan và trách nhiệm

Kỳ quan và trách nhiệm

SVVN - 7.000 lít dầu biến thế chứa chất siêu độc PCB (chỉ đứng sau dioxin) nằm ngay bên bờ vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới- trong điều kiện bảo quản sơ sài không tuân theo bất kỳ một tiêu chuẩn kỹ thuật nào.