Có 2 kết quả :

Hơn 20 nghìn trẻ dưới 5 tuổi bị chết đói mỗi ngày

Hơn 20 nghìn trẻ dưới 5 tuổi bị chết đói mỗi ngày

TP - Trong khi cả hành tinh đang phải đấu tranh để có thể cung cấp đủ lương thực cho 7 tỷ người (dự kiến sẽ tăng lên 9 tỷ người vào năm 2050), thì theo ước tính của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), mỗi năm thế giới lãng phí đến 1,3 tỷ tấn lương thực, tương đương 1/3 sản lượng toàn cầu.