Có 9 kết quả :

Điểm mới tại Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội

Điểm mới tại Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội

SVVN - Tại Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở duy nhất của Hà Nội tại xã Dương Xá (huyện Gia Lâm), nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN cấp xã phải đứng ra trình bày và bảo vệ chương trình hành động của mình tại Đại hội. Đây là điểm mới, thể hiện tính dân chủ, cầu thị và trách nhiệm của cá nhân ứng cử trước tập thể và cộng đồng, xã hội.
Đà Nẵng đang triển khai các thể chế mới như khung thử nghiệm pháp lý (sandbox) để ĐMST mạnh mẽ hơn Ảnh: Giang Thanh

Đà Nẵng và 'hộp cát' khởi nghiệp

SVVN - Lần đầu tiên khái niệm “hộp cát” (sandbox - khung chính sách pháp lý thử nghiệm) được đưa ra bàn luận tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng năm - SURF 2019. Bốn năm sau, tại SURF 2023, câu chuyện về sandbox vẫn được các chuyên gia, các startup nhắc đến, vẫn nóng hổi và thời sự, với kỳ vọng tạo sự đột phá cho khởi nghiệp Đà Nẵng.