Có 2 kết quả :

Hè xanh nơi đất chè

Hè xanh nơi đất chè

SVVN - Hè này, tạm gác lại các kế hoạch khác, tôi tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh cùng các thành viên Đội sinh viên tình nguyện xung kích của trường.